About Me

Tuesday, 16 January 2018

Intuition


Καλημέρα 
Όταν μάθεις να 'ακούς' τη διαίσθηση σου, τότε ότι γίνει μετά είναι ότι διάλεξες από το επίπεδο της ψυχής για να μάθεις ένα συγκεκριμένο μάθημα!
Αλλά αν ταπελώσεις την εμπειρία ως καλή ή κακή, τότε χάνεις το μάθημα! 
Αννη Παττίχη
Προπονήτρια Ζωής


Goodmorning 
When you learn how to 'listen' to your intuition, then anything that unfolds through following it, is as you chose from the soul level, so you can learn a certain lesson.
But if you label the experience as good or bad then you miss the lesson! 

Annie Pattichi 
Transformational Life Coach 


Please share, you never know who may need to read this today. Thank you

Tuesday, 2 January 2018

Happy New Year!


Καλή μας μέρα!
Ας αφήσουμε το παρελθόν εκεί που είναι!
Και ας εστιάσουμε τη προσοχή μας στο παρόν για να δημιουργήσουμε ένα υπέροχο μέλλον!


Have a great day!
The more you look backwards
The less forward you move!
Focus your attention on the present in order to create a wonderful future!


Tuesday, 24 October 2017

Does the Earth move?Look outside your window and try to answer this simple question: How fast is Earth moving?
But it doesn't seem to move or spin at all!
And yet the Earth spins!
- Around the Sun, at 107.182 km/hr
- And at the same time around it's axis at 1.722 km/hr
- And as if this wasn't enough, our solar system travels around the centre of our galaxy with a speed of 899.999,99 km/hr!
- Our Solar System takes around 225 million years to travel around the Galaxy!

Κοίταξε για λίγο έξω από το παράθυρό σου και προσπάθησε να απαντήσεις σε αυτή την ...απλή ερώτηση: Με πόσο τρέχει η Γη;
Μα ...δεν φαίνεται καν να γυρίζει!!!
Και όμως η Γη γυρίζει...
- Γύρω από τον Ήλιο, με ταχύτητα 107.182 χλμ/ώρα
- Και την ίδια στιγμή γύρω από τον άξονα της με ταχύτητα 1.722 χλμ/ώρα.
- Και σαν να μην έφτανε αυτό, το ηλιακό μας σύστημα περιστρέφεται γύρω από το κέντρο του γαλαξία μας με ταχύτητα 899.999,99 χλμ/ώρα!
- Το Ηλιακό μας σύστημα χρειάζεται γύρω στα 225 εκατομμύρια χρόνια για μια περιστροφή γύρω από τον Γαλαξία μας!

Sunday, 15 October 2017

Change is a process


Most people expect to change instantly, immediately!
Change is a process, just like growing up is a process and we pass through many phases until our last day in this body!
So change is constant, throughout our life. 
If we learn how to embrace change (because it will happen!), then we grow and develop.
If we go against change, then we are wounded, tormented, sad, angry, disappointed, judgmental,
miserable and non-accepting.
So be ready and willing to embrace change throughout your life and go with the flow of any change.
Annie Pattichi
Transformational Life Coach 


Οι περισσότεροι περιμένουν ότι θ' αλλάξουν άμεσα και σύντομα!
Η αλλαγή είναι μια διαδικασία, όπως όταν μεγαλώνουμε που περνούμε διάφορες φάσεις μέχρι την τελευταία μας μέρα μέσα σ' αυτό το σώμα!
Οπότε η αλλαγή είναι συνεχόμενη, σ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας!
Αν μάθουμε ν' αγκαλιάζουμε την αλλαγή (γιατί θα γίνει!!), τότε βελτιωνόμαστε και μαθαίνουμε!
Αν πάμε ενάντια στην αλλαγή, τότε πληγωνόμαστε και πονούμε, λυπούμαστε και θυμώνουμε, απογοητευόμαστε και κρίνουμε, γινόμαστε μίζεροι και μη αποδεικτικοί!
Οπότε να είστε πάντα πρόθυμοι και έτοιμοι να ασπαστείτε οποιαδήποτε αλλαγή κατά τη διάρκεια της ζωής σας και κυλάτε μαζί της!
Αννη Παττιχη
Προπονήτρια Ζωής

Thursday, 12 October 2017

Relationships


Anything and everything that happens in our life is a lesson!
And we are students taking that lesson!
We are here to learn, we are here to experience!
There are no bad relationships!
There are only lessons!
And we play roles in each others lives, so that we can learn and grow!
Be grateful for every relationship you have had and will have, for they are there to teach you to grow, to expand, to develop, to learn to love! 

Wednesday, 20 September 2017

Mental muscles


Σκέψου την ιδέα να πηγαίνεις σε γυμναστήριο!
Όταν πας την πρώτη φορά και δεις κάποιον να σηκώνει ένα βάρος 50 κιλών, λες 'εγώ αποκλείεται να μπορέσω'! Και έχεις δίκιο, γιατί δεν έχεις αποκτήσει τους μυς για να μπορείς να σηκώσεις αυτό το βάρος!
Αν συνεχίσεις να πηγαίνεις στο γυμναστήριο, κάποια στιγμή θ' αποκτήσεις τους μυς που χρειάζεσαι για να μπορείς να σηκώσεις το βάρος!
Είναι το ίδιο και με τους 'νοητικούς' μυς. Χρειάζεται να τους εξασκώ κάθε μέρα για να τους δυναμώσω (δηλ. μια διαφορετική στάση προς τη ζωή!) και όταν δυναμώσω αρκετά, τότε μπορώ ν' αντιμετωπίσω οποιαδήποτε κατάσταση στη ζωή μου χωρίς να διαλύομαι!
Η Προπόνηση Ζωής σε βοηθά να δυναμώσεις τους 'νοητικούς' μυς σου. Δοκίμασε το!
Αννη Παττιχη 
Προπονήτρια Ζωής

Think of going to the gym!
You go the first time and you see someone lifting 50kg weights and you say 'I can't do that!'. And you are right, because you don't have the muscles for lifting that weight!
If you continue to go to the gym, though, you will eventually build the muscles to be able to lift that weight!
It is the same with 'mental' muscles. We need to practice every day to build these muscles (a different attitude towards life!) and when we are strong enough, we can deal with any situation in our life without falling apart!
Life Coaching helps you build these 'mental' muscles. Give it a try!
Annie Pattichi
Transformational Life Coach

Thursday, 14 September 2017

You are beautiful!


Whatever you decide to do today, do it with a lot of enthusiasm and Love 
Today is the first day of the rest of your life!
Start it bravely and end it proudly 


Ότι κι αν αποφασίσετε να κάνετε σήμερα, να το κάνετε με πολλή ενθουσιασμό και Αγάπη 
Σήμερα είναι η πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής σας! 
Ξεκινήστε την γενναία και τελειώστε την περήφανα 


Thursday, 31 August 2017

Tribute to Louise HayMy beloved teacher Louise Hay has left the earthly plane today. 
She has helped millions of people transform their lives through her books, videos, trainings, workshops and mostly through her extraordinary loving energy!
Rest in peace beloved soul 


http://www.hayhouse.com/louise-hay-legacyhttp://www.hayhouse.com/louise-hay-legacy